Dodatne informacije

Pomoć u korišćenju aplikacije

Navigacija

Pomoću alata koji se nalaze u gornjem desnom uglu možete vršiti pomeranje mape, zumiranje, merenje dužine kao i merenje površine. Ukoliko već znate tačnu lokaciju na kojoj želite prijaviti problem (ulica, kućni broj), kliknite na ikonicu lupe u gornjem levom delu, ili kliknite na link sa tekstom "Pretraga ulica i kućnih brojeva", nakon čega Vam se otvara panel sa poljima koja treba da popunite kako biste iyvršili pretragu po nekom kriterijumu. Kao rezultat ćete dobiti u istom panelu tabelu sa podacima koji zadovoljavaju unete uslove, i pored svakog podatka će se nalaziti dugme "Zoom". Klikom na njega mapa će se locirati na objekat (ulica ili kućni broj) koji ste odabrali, i isti će biti označen crvenom bojom.

Prijava problema

Problem prijavljute popunjavanjem polja u levom delu strane, gde morate odabrati tip zahteva koji prijavljujete, i način na koji želite da Vam se odgovori. To podrazumeva da ukoliko odaberete SMS kao način odgovora morate ostaviti validan broj mobilnog telefona, ukoliko pak odaberete E-MAIL morate ostaviti validnu adresu za elektronsku poštu. Takođe, ako ste odabrali telefon kao način odgovora, morate ostaviti validan telefon na koji će Vas operater pozvati i saopštiti Vam odgovor.

Operateru će stići Vać zahtev, kao i i extent mape koji ste odabrali. Dakle, izgled mape kakav Vi vidite na ekranu u trenutku prijavljivanja zahteva će videti i operater.

Greške

Istek sesije

Aplikacija može da ode u takozvani time-out, što se dešava ukoliko je držite otvorenu bez ikakve akcije duže vremena. U tom slučaju je morate restartovati gašenjem i ponovnim pokretanjem web browser-a. Takođe, možete pokušati držati pritisnuto CTRL dugme i kliknuti na "Refresh" dugme Vašeg browser-a.

Kontakt

Za sva druga pitanja obratite se na e-mail adresu iti@indjija.net