Click to expand or collapseKolektivno stanovanje
Click to expand or collapseObjekti kolektivno stanovanje
Click to expand or collapsekucni_brojevi
Click to expand or collapseUliceUlice
Click to expand or collapseParcele poligon
Click to expand or collapseGranica opstine inđija
Click to expand or collapseSatelitski snimak
Click to expand or collapseOrtofotoOrtofoto
Click to expand or collapseDEM
Objekat:

Potrebna dokumentacija za objekte kolektivnog stanovanja u Inđiji

Odabirom objekta iz padajućeg menija na mapi će se zumirati lokacija na kojoj se nalazi, i prikazaće se kompletna dokumentacija koju je investitor pribavio za isti.

Takođe, korišćenjem alatki za navigaciju mape, po pronalaženju objekta od interesa, odabirom alatke za informaciju informacija i klikom na tačkicu koja reprezentuje traženi objekat dobijate sve potrebne informacije o dokumentaciji.

Kako je ortofoto snimak iz 2005. godine, na mapi se nece videti realno stanje na terenu.

 Napomena: 
Ortofoto je iz 2005. godine, stoga ne možete videti snimak objekata.
Zoom In Zoom Out Pan Full Extent Map Back Extent Map Forward Extent


Investitor: -
Objekat: -
Planski osnov: -
Lokacija: -
Projekat: -
Akt o urbanističkim uslovima: -
Izvod iz plana: -
Odobrenje za izgradnju: -
Idejni projekat: -
Ugovor sa Direkcijom: -
Glavni projekat: -
Prijava radova: -
Ugovor sa izvođačem: -
Prijava temelja: -
Zahtev za tehnički prijem: -
Upotrebna dozvola: -